SZC logo

Gyulai Szakképzési Centrum

OM kód: 203069/030 | 5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2.

Intézmény logo

Gyulai SZC Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatok
Széchenyi 2020

Történet

Iskolatörténet

Történet

A dévaványai középfokú oktatás kialakulása és jelene

Az Árpád-kor óta folyamatosan lakott település, iskoláztatásával kapcsolatban az első fennmaradt feljegyzés 1696-ból származik. Ekkor, a túlnyomórészt reformátusok lakta falunak a kor szokásai szerint, a debreceni kollégium papnövendékei adták a tanítót. Közülük az első név szerint ismert: Német István. A XIX. századra mezővárosi rangot elért községben sokáig csak négy osztályos elemi népoktatás folyt a református, majd a másodikként alapított katolikus iskolában. Eötvös József (középiskolánk névadója) kultuszminisztersége nyomán az országos fellendülés helyben is jelentős előrehaladást eredményezett. A dualizmus korának utolsó évtizedére a már négy /református, katolikus, izraelita és unitárius/ felekezeti mellett 6 osztályos állami elemi és a körzet gyerekeinek oktatását ellátó 14 külterületi iskola működött.

A középfokú oktatás az 1889-ben megnyílt iparos tanonciskolával kezdődött, amely a második világháború végéig működött, és a településen szinte minden szakmai utánpótlás-igényt kielégített. 1909-ben nyílt meg a mezőgazdasági szakiskola; ebben változó létszámban, évente 3-700 fiatal jutott az agrártérségben nélkülözhetetlen ismeretekhez. Emellett az intézmény vasárnapi iskolaként általános oktatási funkciókat is ellátott.

A helyi gimnáziumot 1963-ban alapították. Ebben nyolc év alatt 149 diák tett eredményes érettségi vizsgát. Az intézményt az 1970-es évek körzetesítési programja szerint 1971-ben megszüntették, így a község ismét középiskola nélkül maradt. A ványai fiatalok újra csak a kollégium és a naponkénti ingázás között választhattak.

Az 1980-as, 90-es évek gazdasági változásai következményeként megszűntek a szakmunkásképzés gyakorlati hátterét adó nagyüzemek s emiatt a zsugorodó szakképző iskolák elsősorban a vidékről, így a Dévaványáról bejáró tanulókról mondtak le. Ezt látva döntött az önkormányzat 1992-ben úgy, hogy asztalos és nőiruha-készítő szakképzést indít a gyomaendrődi 617. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet kihelyezett tagozataként. Öt évvel később az anyaiskolát összevonták egy másik szakmunkásképzővel. Ez a névváltozáson túl /ezután Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Ipari szakképző Iskolának hívták / bizonytalanságot is magával vont: nyilvánvaló lett, hogy a kihelyezett tagozat a beleszólás joga nélkül teljesen kiszolgáltatott egy másik település iskolapolitikai döntéseinek. Ez a körülmény, valamint a demográfiai folyamatok említett változása győzte meg a helyi képviselő-testületet arról, hogy a településnek saját középiskolára van szüksége. Az 1997. szeptember 18-i testületi ülésen határozat született az önálló szakképző iskola megalapításáról.

Az 1998/99-es tanévre a dévaványai fiatalok már a helyi Eötvös József Gimnázium és Szakképző Iskolába iratkozhattak be, amely akkor a Széchenyi utcában, egy földszintes épületben működött. A városi rangra pályázó nagyközség jelentős saját erőfeszítéssel és különböző pályázatokkal nyert anyagi források felhasználásával közel kétszázmillió forintos költséggel új iskolaépületet teremtett, melyet 1999. augusztus 29-én avattak fel. Az egyemeletes neoklasszicista stílusú épületben 12 tanterem, kémiai előadó, számítástechnikai szaktanterem, fodrász és nőiruha-készítő tanműhely ünnepségek lebonyolítására impozáns aula és könyvtár van, a tanítás végeztével pedig a tágas ebédlőben étkezhetnek a diákok.

Az utóbbi években átalakult a képzési kínálatunk: a gimnáziumi képzés helyett szakközépiskolai osztályokat indítunk, melyekben érettségi mellett, ügyvitel, szépészet és vendéglátás szakirányra is készítjük a diákokat. A szakiskolai osztályokban ösztöndíjas hiányszakmákat is tanulhatnak tanulóink.

A jelenlegi képzési kínálatunk a következő:

Szakközépiskola:

  • Gyakorló fodrász
  • Ügyviteli titkár
  • Vendéglátásszervező-vendéglős

Szakiskola:

  • Eladó
  • Fodrász
  • Hegesztő
  • Kőműves és hidegburkoló
  • Panziós és falusi vendéglátó
  • Szociális gondozó és ápoló

Az iskolaépületben kollégium is működik, ahol 25 diákot várnak a kényelmes szobák.

Semmit sem lehet megtanítani egy embernek. Csak segíteni benne, hogy rátaláljon önmagán belül.”

Galileo Galilei megállapítását tantestületünk lelkes tagjai mindig szem előtt tartják pedagógiai munkájuk során. Fokozottan figyelik a tehetséges diákokat, lehetőséget biztosítanak nekik, hogy intézményen belül és kívül részt vegyenek vetélkedőkön, kiállításokon, tanulmányi kirándulásokon, de nem hagyjuk lemorzsolódni a tanulási problémákkal küszködőket sem. Részükre speciális kiscsoportos felzárkóztató tartunk.

Minden évben nagy figyelmet fordítunk a beiskolázásra, mert azt szeretnénk, hogy minél több helyi és környékbeli diák választana széleskörű képzési kínálatunkból.


Partnereink

SZC logo

Gyulai Szakképzési Centrum


Gyulai SZC Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2.

Telefon: 06-66/585-110

E-mail: devavanya@gyszc.hu

OM azonosító: 203069/030

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002065


2024Gyulai SZC Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium